26.9 C
Θέρμον
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024, 12:52
news1

Ηλεκτρονικό «δίχτυ» από την εφορία στις ψηφιακές πλατφόρμες

«Δίχτυ» για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής που διαπράττουν Ελληνες και άλλοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι μη δηλώνοντας στις φορολογικές Αρχές όλα τα εισοδήματά τους από παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών που διενεργούν μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες απλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη της μέσω των εθνικών φορολογικών διοικήσεων.

Στο στόχαστρο μπαίνουν όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων αγαθών που δραστηριοποιούνται μέσα από γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες πραγματοποιώντας μέσω αυτών -εξ αποστάσεως και με ψηφιακό τρόπο- δισεκατομμύρια συναλλαγές στην Ε.Ε. Στοιχεία για πλήθος ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν ή παρασχέθησαν, καθώς και για πλήθος ηλεκτρονικών συναλλαγών αγοράς αγαθών, όπως π.χ. για πληρωμές μισθωμάτων σε περιπτώσεις ενοικιάσεων κατοικιών ή αυτοκινήτων, πληρωμές εξόδων διαμονής σε ξενοδοχεία, πληρωμές αγορών προϊόντων κ.λπ., θα αποστέλλονται στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές από τις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες συναλλαγές.

Ετσι τα έσοδα των επιχειρήσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες ή πωλούν τα προϊόντα θα είναι εκ των προτέρων γνωστά στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών για να μπορούν να τα διασταυρώνουν με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και να διαπιστώνουν, σε κάθε περίπτωση, εάν το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων έχει δηλωθεί.

Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η φορολόγηση όλων των εισοδημάτων που αποκτούν οι Ελληνες και οι λοιποί Ευρωπαίοι φορολογούμενοι από παροχές υπηρεσιών ή πωλήσεις προϊόντων οι οποίες διενεργούνται από ψηφιακές πλατφόρμες.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι:

  • Οι πλατφόρμες θα διαβιβάζουν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο – επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού κ.ά.) του πωλητή, το ύψος του εισοδήματος που απέκτησε ο πωλητής, τις προμήθειες που κατέβαλε κ.ά. στη φορολογική Αρχή όπου έχει την έδρα του ο πωλητής. Τα στοιχεία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω του υφιστάμενου κοινού δικτύου επικοινωνιών (CCN) που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Αν πρόκειται για μισθώσεις ακινήτων, θα διαβιβάζονται επιπλέον οι ημέρες που διήρκεσαν αυτές, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και η διεύθυνση του ακινήτου. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις των εισοδημάτων που δήλωσαν οι πωλητές με εκείνα που καταγράφηκαν στις πλατφόρμες.
  • Οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται στις διασυνοριακές πωλήσεις αλλά θα αφορούν προφανώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αγοραστές και πωλητές που είναι κάτοικοι της ίδιας χώρας και πραγματοποίησαν μία συναλλαγή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Η καταγραφή των στοιχείων πωλητών και των παρόχων υπηρεσιών που ήταν ενεργοί την 1η Ιανουαρίου 2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Υπό διαβούλευση το σ.ν.

Την περασμένη Παρασκευή αναρτήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές ρυθμίσεις. Η αιτιολογική έκθεση και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minfin/?p=12015.

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου, αφορά στο εισόδημα που αποκτάται από διασυνοριακές και μη δραστηριότητες στους εξής κλάδους:

α) μίσθωση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων κατοικίας και των εμπορικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλης ακίνητης περιουσίας και χώρων στάθμευσης,

β) προσωπική υπηρεσία,

γ) πώληση αγαθών,

δ) μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν επιπλέον:

– Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες με τις φορολογικές Αρχές των χωρών της Ε.Ε., προκειμένου να διασταυρώνονται με τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι ως προς το εισόδημα από τις πλατφόρμες. Τα δεδομένα που θα ανταλλάσσονται περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του πωλητή, το εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι που καταβλήθηκαν, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης κ.ά.

– Δυνατότητα κοινών ή/και ταυτόχρονων ελέγχων από περισσότερες φορολογικές Αρχές. Ρητά παρέχεται το δικαίωμα σε υπαλλήλους ξένων φορολογικών Αρχών να εξετάζουν φακέλους και να κάνουν συνεντεύξεις στην Ελλάδα και αντίστοιχα δικαιώματα για τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο εξωτερικό.

– Ποινές για τις πλατφόρμες που δεν υποβάλλουν πληροφορίες ή υποβάλλουν ανακριβείς-ελλιπείς πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τη φορολογική διοίκηση κ.λπ. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 ευρώ ανά περίπτωση και φθάνουν σωρευτικά έως 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής σε διάστημα πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται (έως 1 εκατ. ευρώ), ενώ, αν εντοπιστεί παράβαση για τρίτη φορά, ανεξάρτητα από το χρόνο τέλεσής της, τα πρόστιμα τετραπλασιάζονται. Για έλλειψη συνεργασίας επιβάλλεται επιπλέον διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών.

– Κλείσιμο του λογαριασμού και παρακράτηση των πληρωμών για τους πωλητές που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία στις πλατφόρμες.

Σημειώνεται ότι από το πεδίο εφαρμογής του νόμου εξαιρούνται:

Οι επιχειρήσεις/πωλητές που διεξάγουν λιγότερες από 30 συναλλαγές ετησίως μέσω της πλατφόρμας, από τις οποίες εισέπραξαν λιγότερα από 2.000 ευρώ.

Στον τομέα της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, οι επιχειρήσεις που διεξάγουν περισσότερες από 2.000 συναλλαγές ετησίως μέσω της πλατφόρμας, προκειμένου, όπως αναφέρεται στο κείμενο της Οδηγίας, να αποφευχθούν περιττές δαπάνες συμμόρφωσης των πωλητών που ασχολούνται με την ενοικίαση ακινήτων, όπως οι αλυσίδες ξενοδοχείων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ POS ME ΤΗΝ ΑΑΔΕ

Με το ίδιο σχέδιο νόμου, εν όψει της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, θεσπίζεται υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS με την ΑΑΔΕ και, αντίστοιχα, των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν POS που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Προβλέπεται η υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης από την πλευρά των παρόχων, η οποία θα δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Η μη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται την παύση νόμιμης λειτουργίας των POS, καθώς και πρόστιμα έως 200.000 ευρώ για τους παρόχους και έως 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ακατάλληλα POS.

Η υιοθέτηση των τεχνικών αυτών ρυθμίσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και την επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Εντάσσονται δε στο συνολικότερο σχέδιο της κυβέρνησης για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων με σκοπό την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

 

Πηγή: eleftherostypos.gr

facebook

Ακολουθήστε το ThermoNews  στο Google News

 

Kάνετε Like στη σελίδα του ThermoNews.gr στο Facebook για να μαθαίνετε άμεσα  ό,τι συμβαίνει !

facebook

Σχετικές αναρτήσεις

Καιρός: «10 μέρες θα έχει διάρκεια ο καύσωνας – Οι τρεις φάσεις των θερμών αέριων μαζών», λέει ο Κολυδάς

Newsroom

Η Λιτανεία του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο

Newsroom

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί παρτίδα καπνιστής πέστροφας – Εντοπίστηκε βακτήριο λιστέρια

Newsroom
Φόρτωση....
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com