30.2 C
Θέρμον
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024, 14:29
Νέα απο το ΘέρμοΤοπικά νέα

Δήμος Θέρμου: Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στις 07:00 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. «Έκδοση ψηφίσματος για τον εκλιπόντα Ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντή της Ανασκαφής του Θέρμου Αιτωλίας Ιωάννη Α. Παπαποστόλου» – [Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
 2. «Απόδοση τιμής εκ μέρους του Δήμου Θέρμου – απονομή του χρυσού μεταλλίου της πόλης στην κ. Ερασμία Αγραφιώτη – Λόη και στον κ. Κοσμά Λόη του Λάμπρου, σύζυγο και γιο αντίστοιχα του αείμνηστου Λάμπρου Λόη, διακεκριμένου πυρηνικού φυσικού, για την προσφορά του Λάμπρου Λόη στην επιστήμη και στον γενέθλιο τόπο του και για την καθοριστική συνδρομή των ίδιων των τιμώμενων προσώπων στην υλοποίηση του οράματος του Λάμπρου Λόη για δημιουργία του Κέντρου Αιτωλικής Συμπολιτείας στο Θέρμο με έδρα το ακίνητο της δωρεάς τους στον Δήμο Θέρμου» – [Εισηγητής: Ο Δήμαρχος]
 3. «Παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου στον Εκπολιτιστικό Όμιλο Θέρμου στις 18 Αυγούστου 2023 για πραγματοποίηση εκδήλωσης» – [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος – Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμου κ. Σιαδήμας Αλέξανδρος]
 4. «Παράταση προθεσμίας (2η) εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε τεχνικές υποδομές Δήμου Θέρμου – β΄ φάση»» – [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος – Συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Δρυμώνα κ. Καρβελάς Λάμπρος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χαλικίου κ. Γρομητσάρης Χρήστος]
 5. «Παράταση προθεσμίας (3η) εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος – Συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων των Κοινοτήτων Θέρμου κ. Σιαδήμας Αλέξανδρος, Ανάληψης κ. Καλτσής Δημήτριος, Κόνισκας κ. Παπασημάκης Δημήτριος και  Μυρτιάς κ. Ζαρκάδας Χρήστος]
 6. «Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών κ.α. αναφορικά με υπόχρεους από Κοινότητα  Ανάληψης (άρθρο 174 του ν.3463/2006)» – [Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Καλημέρη Ιωάννα – Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ανάληψης κ. Καλτσής Δημήτριος]
 7. «Έγκριση υποβολής πρότασης για «Συνέχιση Δράσης με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές Μονάδες»» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4Β.ια.1α με α/α ΟΠΣ 2349, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανασόπουλος Κων/νος]
 8. «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]
 9. «Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2024» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]
 10. «Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]
 11. «Επιχορήγηση του αθλητικού Συλλόγου «ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957», σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 Φ.Ε.Κ.197Α» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος   Κων/νος]
 12. «Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης εις μνήμη πεσόντων αεροπόρων στο Θέρμο» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος   Κων/νος]
 13. «Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]
 14. «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και του Δήμου Θέρμου, στο πλαίσιο της πράξης «Σήμανση Ποδηλατικών Διαδρομών, Αξιοθέατων και Μνημείων σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Θέρμου», έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, ορισμός μελών στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Θέρμου για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης» – [Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
 15. «Έγκριση τροποποίησης της από 28/06/2022 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την Πράξη: «Τεχνική υποστήριξη σε μελέτες αναπτυξιακών έργων Δήμου Θέρμου», λόγω αντικατάστασης μελέτης»» – [Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
 16. «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμου και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την Πράξη: «Τεχνική υποστήριξη σε μελέτες έργων οδοποιίας και ανάπλασης Δήμου Θέρμου»» – [Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]
 17. «Έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου, οικονομικού έτους 2022» – [Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Καλημέρη Ιωάννα]
 18. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-04-2023 μέχρι 30-6-2023» – [Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]

facebook

Ακολουθήστε το ThermoNews  στο Google News

 

Kάνετε Like στη σελίδα του ThermoNews.gr στο Facebook για να μαθαίνετε άμεσα  ό,τι συμβαίνει !

facebook

Σχετικές αναρτήσεις

Νέα Αριστερά Αιτωλοακαρνανίας: Νέα γυναικοκτονία, η 8η κατά σειρά για το 2024, κι αυτή τη φορά δίπλα μας στην Αμφιλοχία

Newsroom

Το μουσικό συγκρότημα «Ορίζοντες» στον Δρυμώνα Θέρμου!

Newsroom

“Lake Party Trichonida”: 22 & 23 Αυγούστου 2024 στο Κτήμα Πιθάρι, στην Λίμνη Τριχωνίδα!

Newsroom
Φόρτωση....
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com